Předmět grantu: Palác Lucerna - výměna výkladců - uvedení do původního stavu

Grant: 1 500 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace po podpisu smlouvy.