Předmět grantu: oprava uliční fasády - lokální opravy a závěrečná úprava nátěrem

Grant: 200 000 Kč