Předmět grantu: oprava uliční fasády, oprava štítové fasády

Grant: 200 000 Kč