Předmět grantu: výměna oken uliční fasády, výměna oken dvorní fasády - na pavlačích

Grant: 760 000 Kč