Předmět grantu: výměna oken ze zdvojených na špaletové do ulice V Jirchářích a Ostrovní

Grant: 1 000 000 Kč