Předmět grantu: výměna stávajících oken za repliky do ulic M. Rettigové a Lazarská

Grant: 1 180 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace před podpisem smlouvy.