Předmět grantu: úpravy povrchů, štukové prvky, konstrukce truhlářské, z přírodního kamene, oprava vitráží, obnova krytiny tvrdé a klempířských konstrukcí

Grant: 1 600 000 Kč