Předmět grantu: oprava uliční fasády do ulice Klimentské a ulice Revoluční a výměna výkladců a vstupních dveří do ulice Revoluční, repase vrat do ulice Klimentské

Grant: 1 380 000 Kč