Předmět grantu: oprava fasády kostela, oprava ohradní a opěrné zdi u bývalého hřbitova kolem kostela - vnitřní část

Grant: 751 000 Kč