Předmět grantu: restaurování fasády kostela

Grant: 770 000 Kč