Předmět grantu: výměna dřevěných částí kola (věnce, loukotě, lopatky)

Grant: 250 000 Kč