Předmět grantu: oprava fasády věže kostela

Grant: 230 000 Kč