Předmět grantu: náhrada dlažeb na podestách a chodbách cihelnou topinkovou dlažbou v celém domě

Grant: 120 000 Kč