Předmět grantu: obnova krovu nad střední apsidou, včetně odvozu suti

Grant: 47 000 Kč