Předmět grantu: oprava a restaurování veřejných interiérů domů, oprava dlažeb, pavlačí a průjezdu domů

Grant: 450 000 Kč