Předmět grantu: restaurování maleb - klenebné pole před křížením v lodi kostela, restaurování 2 vitrážových oken v klenebném poli před křížením v lodi kostela

Grant: 500 000 Kč