Předmět grantu: restaurování vřetenového dřevěného schodiště v místnosti číslo 205

Grant: 90 000 Kč