Předmět grantu: oprava, stabilizace, konzervace a restaurování poškozených náhrobků č. 133-216, oprava, stabilizace, konzervace a restaurování poškozených náhrobků č. 217-298, oprava, stabilizace, konzervace a restaurování poškozených náhrobků č. 299-370

Grant: 1 100 000 Kč