Předmět grantu: oprava soklové části kamenných prvků východní zadní) části fasády kostela - etapa 2018

Grant: 290 000 Kč