Předmět grantu: oprava dvorní fasády, včetně sanace trhlin domu

Grant: 500 000 Kč