Předmět grantu: renovace uliční fasády domu

Grant: 203 000 Kč