Předmět grantu: oprava kamenných prvků severní strany kostela - sokl

Grant: 250 000 Kč