Předmět grantu: restaurování 15 oken - etapa 2017

Grant: 187 000 Kč