Předmět grantu: obnova exteriéru zvonice kostela, severní a východní strana (I. etapa - 2016) jižní a západní strana (II. etapa - 2017)

Grant: 2 653 000 Kč