Předmět grantu: náhrada stávající kabřincové dlažby ve vstupním prostoru domu novou kamennou dlažbou

Grant: 80 000 Kč