Předmět grantu: celková rekonstrukce vnější fasády objektu, celková rekonstrukce vnitřní fasády objektu (vnitroblok)

Grant: 1 000 000 Kč