Předmět grantu: restaurování kamenných prvků soklu na pravé straně od hlavního vstupu - 1. část

Grant: 190 000 Kč