Předmět grantu: oprava střechy a krovu dvorního křídla (komínové lávky)

Grant: 294 000 Kč