Předmět grantu: restaurování nástěnných maleb v kostele - etapa dokončení

Grant: 70 000 Kč