Předmět grantu: restaurátorská výmalba a restaurování nástěnných maleb v hlavní lodi kostela 3. - 4. pole od presbytáře - 2. etapa

Grant: 600 000 Kč