Předmět grantu: oprava krovu a střechy hlavní lodi kostela - 2. etapa

Grant: 1 600 000 Kč