Předmět grantu: oprava dvorní a uliční fasády včetně klempířských prvků, výměna oken v dvorní a uliční části objektu

Grant: 800 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace.