Předmět grantu: restaurování stropních maleb v prostoru schodiště fary - 2. etapa

Grant: 900 000 Kč