Předmět grantu: oprava uliční fasády včetně klempířských prvků a výměny žulových schodů u vchodu do domu a do obchodu

Grant: 1 400 000 Kč