Předmět grantu: výmalba interiéru kostela, úprava kamenných žeber a obnova omítek na masivních kamenných sloupech

Grant: 1 000 000 Kč