Předmět grantu: restaurování bočního oltáře Snímání z kříze - architektury oltářního retabula včetně rámů obrazů, zlacených řezeb a obrazu z nástavce

Grant: 300 000 Kč