Předmět grantu: repasování oken v uliční části fasády

Grant: 320 000 Kč