Předmět grantu: restaurování hlavního oltáře jako celku

Grant: 700 000 Kč