Předmět grantu: oprava obvodové zdi areálu Nemocnice MSKB - 1. etapa

Grant: 1 400 000 Kč