Předmět grantu: sanace vnitřních zdí v přízemí domu Strahovská 203, Praha 1

Grant: 370 000 Kč