Předmět grantu: restaurování hlavního oltáře - oltářní architektury - snímání přemaleb, sloupy s pilířem, restaurování soch z hlavního oltáře

Grant: 1 200 000 Kč