Předmět grantu: restaurování soch v průčelí kostela a instalace ochranné sítě proti ptactvu

Grant: 160 000 Kč