Předmět grantu: repasování vstupních dveří do objektu

Grant: 70 000 Kč