Předmět grantu: restaurování obrazu Ukřižování s Pannou Marií a dušemi v očistci z bočního oltáře sv. Kříže

Grant: 120 000 Kč