Předmět grantu: obnova výplní okenních otvorů

Grant: 1 900 000 Kč