Předmět grantu: oprava barokního krovu - III. etapa, úseky D, E

Grant: 588 000 Kč