Předmět grantu: restaurování varhan, etapa č. 4

Grant: 750 000 Kč