Předmět grantu: restaurování dřevěných záklopových stropů s malovanými vlysy

Grant: 80 000 Kč