Předmět grantu: oprava oplocení, oprava zámeč. a truhlářských prvků, oprava kamenných prvků

Grant: 300 000 Kč