Předmět grantu: oprava levé a pravé části západní fasády, včetně klempířských prvků

Grant: 200 000 Kč